Czy to forum jeszcze żyje? / This forum is still alive?

Post Reply
Final
Posts: 4
Joined: Mon Apr 05, 2010 11:46 am

Czy to forum jeszcze żyje? / This forum is still alive?

Post by Final » Sat Mar 26, 2016 10:46 am

Hej, cześć. :) Pierwsze logowanie po kilku latach. Co tam słychać? Jak widzę forum jest wciąż utrzymywane przy życiu nadludzką siłą.
Pozostał tutaj ktoś z załogi sprzed 4-5 lat?
Gracie jeszcze?
Jak pamiętam to nie miałem tutaj wyników, jeździłem tylko ośką ale fun.. był mega.
Multiplayer tak prosty że aż niewyobrażalne. 7 lat od wydania gry a sesji i chętnych do gry multum.
Po wycofaniu supportu przez GameSpy zrejterowałem, błąkałem się i znalazłem swoje miejsce na Steamie, i upalam m.in. Dirt Rally.
https://steamcommunity.com/id/SpiritofMirrors/ dodawajcie. :)

Hello. :D The first login after a few years. What's up? I see the forum is still kept alive superhuman strength.
Somebody is here anyone from the crew before 4-5 years?
Are you playing still?
As I remember, I didn't have the results here, I drove only FWD (Saxo) but fun .. was great.
Multiplayer mode was so simple than even unimaginable. 7 years from the date of the game and the sessions, guys were many who want to play.
After the end of support by GameSpy I was retired, I wandered around, found my place on Steam, and I'm playing among others, Dirt Rally.
https://steamcommunity.com/id/SpiritofMirrors/ please add. :)

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests